onsdag 13 juni 2012

Rätten att klaga


Vem har bestämt att man inte ska klaga? Det finns en tydlig skillnad mellan att klaga och att anklaga. Den som anklagar gör det för att påvisa den andres skuld. 
Klagar gör man för att uppmärksamma den andre på en ohållbar situation i det egna livet. Man är i ett rum där luften håller på att ta slut och om någon inte vet om det - och griper in - går man under. Klagan är ett rop på hjälp mer än ett rop på rätt.

Inga kommentarer: